ECORAM oferuje kompleksową obsługę inwestycji inżynierii lądowej, wodnej oraz drogowej. Proponujemy profesjonalne usługi zaczynając od fazy koncepcyjnej, poprzez fazę projektową, etap wykonawstwa i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, aż do rozliczenia rzeczowo-finansowego danej inwestycji.

Projektowanie:

 • Projekty koncepcyjne przedsięwzięć inżynierii wodnej;
 • Programy funkcjonalno – użytkowe;
 • Projekty budowlane;
 • Projekty wykonawcze;
 • Specyfikacja Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • Operaty i zgłoszenia wodnoprawne;
 • Zwolnienia z zakazu zabudowy na obszar szczególnego zagrożenia powodziowego;
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót;
 • Ekspertyzy techniczne.

Wykonawstwo:

 • Opracowanie Programów Organizacji Robót i Zapewnienia Jakości;
 • Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót;
 • Prowadzenie korespondencji z zamawiającym w imieniu Wykonawcy;
 • Optymalizacja kosztów budowy;
 • Przygotowanie TER.

Konsulting:

 • Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego dla inwestycji;
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
 • Doradztwo techniczne i prawne w zakresie procesu inwestycyjnego dla inżynierii wodnej.
ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI
UZYSKANE POZWOLENIA NA REALIZACJĘ
ILOŚĆ INWESTYCJI W TOKU

LOKALIZACJA

ul. Energetyków 9
70-656 Szczecin

SOCIAL MEDIA

logo ecoram biale